ACT® meting

Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven sturen en zul jij het je ‘lot’ noemen 

(Jung)

ACT® meting:

Het onbewuste bewust maken…

Een meting ACT®-meting kan een goede basis vormen voor een coachtraject. Met de inzet van een ACT®-meting kom je in het eerste gesprek al tot de kern en belangrijke inzichten. Hierdoor zijn vaak minder gesprekken nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

Wat is ACT?

De ACT®-meting is een online persoonlijkheidsmeting. ACT staat voor Analytical Competence Tool. Het invullen duurt slechts 10-15 minuten. Veel metingen, tests en assessments werken alleen met vragenlijsten of teksten. 

Het probleem? Je gaat volledig op cognitief niveau nadenken over de vragen of de tekst. Dat heeft gevolgen voor de antwoorden. Die zijn namelijk rationeel, doordacht, op basis van wat je hebt aangeleerd en misschien wel sociaal wenselijk.

Marloes Borsje - Bonbini Coaching
Beelden geven toegang tot je onbewuste patronen

Wat maakt een ACT®-meting zo uniek?

Je krijgt ook toegang tot het onbewuste

ACT gaat verder dan zichtbaar gedrag en cognitief denken, omdat de meting naast woorden ook gebruik maakt van uitvoerig geteste beelden. Op beelden regeren we namelijk impulsiever, zonder na te denken. Door middel van deze beelden passeren we dus ons verstand. Juist de combinatie van woorden en beelden maakt het zo uniek.

Je krijgt ook toegang tot het onbewuste. En juist het gedeelte waar je je niet bewust van bent, daar zit de mogelijkheid tot groei. Het onbewuste is de sleutel tot verandering. Met kennis van jouw onbewuste kan je talent tot bloei komen!

Waar velen belang hechten aan het hoofd, hecht ACT belang aan:

  • hoofd én buik
  • gedrag én beleving
  • bewust én onbewust
Marloes Borsje - Bonbini Coaching

Wanneer is een ACT-meting  waardevol?

Als je jezelf beter wilt leren kennen.

Als je aan de slag wilt met je persoonlijke ontwikkeling. 

Als je wilt weten welke functies bij jou passen en welke niet. 

Als je inzicht wilt krijgen in jouw natuurlijke talenten. 

Energiemanagement, als je meer grip wilt op jouw energieniveau. 

Bij de start van een coachtraject. 

Wat kom je te weten?

Na het terugkoppelgesprek en het ontvangen van jouw ACT-bord en bijbehorende rapportage ben je enorm veel over jezelf te weten gekomen:

ACT meting
=

Welke kwaliteiten passen van nature bij mij? En welke niet?

Dit wordt binnen ACT jouw ‘Natuurlijke Kracht’ en ‘Prestatiekracht’ genoemd.

=

Benut ik al mijn kwaliteiten?

Je krijgt inzicht in jouw ‘Natuurlijk Potentieel’ ligt: de kwaliteiten die je nog kunt ontwikkelen.

=

Welke competenties kan ik beter niet ontwikkelen?

Je kent jouw ‘Terecht Onbenutte’ competenties: deze heb je niet/minder ontwikkeld en passen niet bij je. Hier hoef je dus ook geen tijd en energie in te steken.

=

Wat levert mij energie op en wat kost mij energie?

=

Welk type ben ik van nature?

Ben je type ratio, intuïtie, gevoel, realisme of generalist? En leef ik ook naar mijn natuur of laat ik in mijn gedrag naar de buitenwereld een ander type zien?

=

Hoe reageer ik onder druk?

Je kunt heel goed zijn in aangeleerde competenties, maar in het aangeleerde schuilt ook een risico. Als je onder druk komt te staan, kunnen deze aangeleerde competenties op een negatieve manier gaan vervormen. Jouw schaduwkant komt naar boven. Dit kan zich uiten in gedrag, maar kan ook alleen bij een beleving blijven (de energie die het oproept).

=

Op welke manier neem ik beslissingen?

=

Waarom reageer ik zo?

=

Wat is mijn basishouding?

Je basishouding vormt zoals het woord als zegt de basis van de houding waarmee je in het leven staat. Het is een soort fundament onder je handelen en is bij iedereen in bepaalde mate aanwezig. De basishouding bestaat uit 2 pijlers.

Relatie-as: actiegerichtheid – aanpassingsvermogen. Ik en de ander. Dit gaat over de manier waarop jij je kunt verhouden tot de mensen om je heen.

Inspiratie-as: bezieling – Vorm. Ik in relatie tot mezelf. De wijze waarop je jouw passie, hetgeen wat je drijft, vorm kunt geven.

Bezieling: Waar kom je je bed voor uit? Moeder energie.

Vorm: dingen afmaken en vormgeven. Vader energie.

Met de uitkomsten van de ACT meting kom je dus enorm veel over jezelf te weten. Zo weet je nu bijvoorbeeld: als je een driehoek bent, probeer jezelf dan niet door een ronde vorm te persen!

Als driehoek hoef je niet door een rondje, sta vierkant achter jezelf!

Marloes Borsje - Bonbini Coaching

“Bijna elk deel van onze geest is onbewust. We moeten leren communiceren met dat mysterieuze deel van onze geest. Het heeft zijn eigen taal, en symbolen helpen ons dat te doen.”

(Elsa Punset)

Wat mensen zeggen over Marloes:

Nadat ik in mijn werk was vastgelopen en even niet meer wist hoe ik verder moest ben ik met Marloes in contact gekomen. Aan het begin van het coachtraject heb ik een ACT-meting gedaan. Bij de terugkoppeling heb ik boven verwachting veel waardevolle, nieuwe inzichten in mijzelf gekregen. Bijzonder hoeveel praktische informatie en tegelijkertijd ook diepgang zo’n korte meting geeft. Het was helder waarom ik vastliep. Fijn om alles in een concreet totaaloverzicht (het ACT-bord) te hebben waar ik nu zelf op kan teruggrijpen. Ik raad een ACT-meting in combinatie met een coachtraject bij Marloes van harte aan!

Sandy

Marloes en de ACT-meting hebben mij beter doen begrijpen wie ik ben en welke rollen bij mij passen. Inzicht hebben in wat mij energie geeft en kost is echt een eyeopener. Hierdoor heb ik keuzes kunnen maken die goed bij me passen en heb ik meer grip op mijn energieniveau kunnen creëren. Het heeft me ook inzicht gegeven in waarom ik soms in bepaalde conflicten terecht kom en hoe ik hier beter mee om kan gaan.

Bianca

Voordat ik bij Marloes kwam had ik al veel gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maar wat Marloes en de ACT-meting voor mij hebben gedaan heeft echt veel toegevoegde waarde gehad voor mij. Vooral op het stuk van schaduwkanten, blinde vlekken en valkuilen is mijn bewustwording vergroot. Naast deze nieuwe inzichten heb ik ook handvatten gekregen om hier beter mee om te kunnen gaan. Marloes straalt rust uit, stelt de juiste vragen en weet door te vragen om tot de kern te komen. Ze is warm, positief en niet bang om zo nu en dan de spiegel eens goed voor te houden.

Stefan

Ben jij klaar om jezelf beter te leren kennen?

Doe een ACT-meting!